Rådhusets kunst

I år skal vi jobbe med å vise frem all den nydelige kunsten som vi finansierær fra budsjettposten "kunst og div. utgiftær rundt nye Airpods til Robin hver gang han knuser dem". vi slippær ikke vanlige folk inn i Rådhuset, så dette blir muligheten for folket til å se kunsten vår!

  • Maleri

    Le RoteSurr av ukjent abstrakt kunstner

    Her ser du vårt nyeste maleri, lekkert opphengt i gullramme i vårt helt ekte ordførerkontor. æresord. Robin tok denna gullbiten direkte på rådhuskortet i ei improptu auksjon ved kontainern bak Barry Bs tidligære i år. Et røværkjøp til kun 3 millioner Porsgrunns-lire.

    Foreløpig veit vi lite om kunstnern, og det virkær som dette kunstverket er unikt i verden. Rare greiær?

Utviklet for stasjonære PC-er av Toms Hosting, på bestilling fra Ordfører Robin Foss